Είδη Χρόνογραφικής ΑΕ

Ζυγοταμειακά συστήματα P.O.S.Ζυγοταμειακά συστήματα P.O.S.

Ζυγός και ταμειακό σύστημα P.O.S. σε μια συσκευή από τον ίδιο κατασκευαστή.

Ολοκληρωμένη λύση για τα καταστήματα λιανικής πώλησης σε περιβάλλον windows.

 

Showing all 3 results