Είδη Χρόνογραφικής ΑΕ

Ζυγοί ταμείου – Scanner scale

Ηλεκτρονικοί ζυγοί ταμείου με ανοξείδωτη βάση υποδοχής του ζυγού (scale box) για τοποθέτηση σε άνοιγμα επί του επίπλου του ταμείου και με εσωτερική θέση για οριζόντιο scanner ή προσαρμοζόμενοι σε scanner Maggelan.

Showing all 2 results