Είδη Χρόνογραφικής ΑΕ

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί ζυγοί

Η πληρέστερη σειρά επιτραπέζιων ζυγών για έλεγχο βάρους, μέτρηση τεμαχίων ή για υψηλή ακρίβεια ζύγισης. Η εταιρία μας διαθέτει ζυγούς απλούς ή εξολοκλήρου ανοξείδωτους στεγανούς για κάθε είδους βιομηχανική χρήση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ζυγιστικών μας οργάνων διαθέτουν έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Showing all 15 results