Είδη Χρόνογραφικής ΑΕ

Θερμοσυγκολλητικές Μηχανές Tύπου Tray Sealing

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές για έτοιμους περιέκτες. Διακρίνονται σε χειροκίνητες ημιαυτόματες και αυτόματες μηχανές. Μπορούν να πραγματοποιήσουν απλή συγκόλληση (Sealing), χρήση κενού αέρος (Vacuum), χρήση αδρανούς αερίου (M.A.P.) και επιδερμική συγκόλληση με κενό αέρος τύπου skin. Όλες οι μηχανές μπορούν να δεχτούν τυπωμένο φιλμ και είναι κατάλληλες για χρήση λιγότερου πολυστρωματικού φιλμ.

Showing all 8 results